נכסים

480 מטר - עם היתר בניה

שם הנכס

מגרש עולש 1

מגרש עולש 1

4500 מטר

שם הנכס

מבנה תעשיה

מבנה תעשיה

וילה רימאס - 2300 מטר 8 וילות

שם הנכס

קרקע שכ הגליל

קרקע שכ הגליל

140 מטר

שם הנכס

משרד מעלה יצחק

משרד מעלה יצחק

משרדי החברה

שם הנכס

משרד עצמון

משרד עצמון

4500 מטר

שם הנכס

מבנה תעשיה

מבנה תעשיה